Aktualna oferta


LCTIS.pl

Lista szkoleń:

TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO-TWARZOWYCHSzkolenie: TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO - TWARZOWYCH - moduł I


Prowadząca: dr Anna Regner
Termin: 18-19.09.2020 r.
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 740 zł przy zgłoszeniu do 30.06.20, 790 zł przy zgłoszeniu po 30.06.2020

Do kogo adresowane jest szkolenia?
- do neurologopedów, logopedów, terapeutów, opiekunów.

O prowadzącej: dr Anna Regner - neurologopeda. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne. Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.

Ramowy program szkolenia


Terapia ustno twarzowa – to szkolenie ukierunkowane na neurosensomotoryczną terapię rozwojową całego ciała ze szczególnym uwzglednieniem strefy orofacjalnej.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Prezentacja ogólnych założeń terapii ustno- twarzowej.
Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących układu kostnego, mięśniowego i nerwowego obszaru ustno- twarzowego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Techniki manualne regulujące nieprawidłowe napięcie całego ciała tzn. łańcuchów mięśniowych (wykorzystanie ruchu rytmicznego i wibracji).
Integracja sensoryczna podstawowych zmysłów wpływających na funkcje obszaru ustno twarzowego.
Wybrane ćwiczenia oddechowe regulujące fazy wdechową i wydechową.
Ćwiczenie wybranych technik korygujących dysfunkcje połykania, ssania, gryzienia i żucia.
Regulacja napięcia mięśniowego w obszarze stawów skroniowo- żuchwowych – ćwiczenia manualne (kontrola domykania jamy ustnej).
Demonstracja i nauka technik terapii ręki i stopy wpływających na poprawę funkcjonowania obszaru ustno twarzowego.

W związku z tym, że szkolenie ma bardzo praktyczny wymiar, prowadząca prosi o wygodny strój i zamienne obuwie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia proszeni są o przywiezienie ze sobą ręczników (dużego i małego) i oleju kokosowego, migdałowego lub kremu nawilżającego oraz chusteczek nawilżanych.