Archiwum szkoleń


LCTIS.pl
Lista szkoleń:
TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO-TWARZOWYCH
GUGUHOPLA, OD ZABAWY DO MÓWIENIA. OD SAMOGŁOSKI DO ZDANIA OBRAZKOWO-LITEROWEGO
OD JEDZENIA, POŁYKANIA I ODDYCHANIA DO MÓWIENIA
DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZESPOŁEM DOWNA – kurs podstawowy
NIEMOWLAK U LOGOPEDY
MASAŻ NEUROLOGOPEDYCZNY PALPACYJNO-PULSACYJNY WG MARTY ZAWICHROWSKIEJ
DYZARTRIA WARSZTAT PRACY Z PACJENTEM Z DYSFUNKCJAMI APARATU WYKONAWCZEGO
TERAPEIA NEUROLOGOPEDYCZNA Z PACJENTEM PORAŻONYM CZTEROKOŃCZYNOWO Z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ
TERAPIA LOGOPDECZYNA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA
NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! OD CZEGO ZACZĄĆ?
TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO-TWARZOWYCH

Szkolenie: DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZESPOŁEM DOWNA–kurs podstawowy


Prowadząca: dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej.
Termin: 21.10.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 420 zł lub 390 zł w przypadku jednoczesnej rejestracji na szkolenie prowadzone przez dr Machoś 06.10.2019

Do kogo adresowane jest szkolenia? - dla terapeutów pracujących w ramach wczesnej interwencji
- dla rodziców dzieci, u których przyswajanie języka nie przebiega zgodnie z normą
- dla logopedów pracujących z małym dzieckiem niemówiącym (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, alalia)

O prowadzącej: Dr Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, „Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia”, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, „Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych” i poradników „Od zabawy do mówienia” i „Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka”.

Ramowy program szkolenia

Część I:
Niepełnosprawność intelektualna– co warto wiedzieć
1. Stereotypie, autostymulacja i zachowania agresywne i autoagresywne
2. Myślenie i rozumienie
DS - etiologia i charakterystyka
Część II:
Czynności prymarne – od tego zawsze warto zacząć
1. Odruchowe reakcje oralne
2. Oddychanie
3. Połykanie
4. Od pokarmów półpłynnych do pokarmów stałych, czyli co warto wiedzieć o funkcjach pokarmowych (autorskie karty obserwacji-M. Machoś, M. Czajkowska, „Sprawdź, czy jest gotowe do jedzenia”)
Część III
Bez bazy ani rusz
1. Rola bazowych funkcji komunikacyjnych
2. Oko i ucho
3. Naśladowanie
4. Modelowanie ruchu (Lovaas, Kielin, Frohlich i propozycje z treningu bazowych umiejętności komunikacyjnych M. Machoś)
Część IV
Nie rozumie – co teraz?
1. Badanie rozumienia mowy
2. Ćwiczenia budujące rozumienie mowy
Część V
Nie mówi – co robić?
1. Diagnoza ( Sprawdź, jak się porozumiewam M. Grycman, Profil osiągnięć ucznia J. Kielina)
2. AAC w pigułce (systemy znaków-charakterystyka, propozycje pierwszych zabaw AAC)
3. Strukturyzacja ramowa sterowana sygnałami jako prekomunikat dający poczucie bezpieczeństwa
4. A może tak zacząć od melodii -rola sygnatury muzycznej (propozycje zabaw)
5. Samogłoski na start (propozycje zabaw na podstawie M. Machoś „Od zabawy do mówienia” i „Najprostsze zdania na świecie”- książka w druku)

Szkolenie: NIEMOWLAK U LOGOPEDY


Diagnoza, profilaktyka, zabawa i stymulacja

Prowadząca: dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej.
Termin: 20.10.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 390 zł lub 350 zł w przypadku jednoczesnej rejestracji na kolejne szkolenie prowadzone przez dr Machoś 21.10.2018

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Do logopedów, neurologopedów, terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju.

O prowadzącej: Dr Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, „Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia”, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, „Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych” i poradników „Od zabawy do mówienia” i „Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka”.

Ramowy program szkolenia

DIAGNOZA

1. Krok po kroku o rozwoju aż do roku.
- Norma rozwojowa – obserwacja niemowląt od 1 do 12 miesiąca życia (ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności komunikacyjne).

2. Od głużenia do pierwszych słów.
- Fonacja pozytywna w pierwszym roku życia.

3. Od bezzębia niemowlęcego do zębów mlecznych.
- Rozwój twarzy i narządów żucia

4. DNN autorskie karty obserwacji niemowląt („Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 1 do 12 miesiąca życia. Ocena odruchów ze sfery orofacjalnej oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy”, Wydawnictwo Ergo-Sum)
- Wywiad z rodzicem.
- Budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, oddychanie, funkcje oralne.
- Odruchowe reakcje oralne.
- Fonacja pozytywna.
- Zachowania społeczne.
- Percepcja.

STYMULACJA

1. Ludzkie niemowlę NOSZENIAKIEM –rola dotyku w rozwoju niemowlęcia.
- Masaż niemowląt (co to jest masaż Shantala, co to jest masaż Petera Walkera).
- Kangurowanie niemowląt przedwcześnie urodzonych.
- Chustowanie.
- Doula – kto to taki?

2. NNS (non nutritive sucking) w stymulacji wcześniaków (przegląd badań anglojęzycznych).

3. Smoczek wróg, czy przyjaciel?

4. Karmienie piersią i karmienie butelką – rozszerzanie diety.

5. Frenotomia u niemowląt – noworodek ze skróconym wędzidełkiem – studium przypadku.

6. Jak bawić się z niemowlęciem?
- Dialog wokaliczny (czyli jak stymulować niemowlę, które nie gaworzy).
- Karty i książeczki dla niemowląt.
- Zabawy z ciocią Guguhoplą (samogłoski dla niemowląt).

Szkolenie: MASAŻ NEUROLOGOPEDYCZNY PALPACYJNO-PULSACYJNY WG MARTY ZAWICHROWSKIEJ


Prowadząca: mgr Marta Zawichrowska - neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko). Diagnosta QEEG (mapowanie mózgu) i terapeuta tDCS.
Termin: 30.09.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 290 zł

Do kogo adresowane jest szkolenia?
- do logopedów, neurologopedów oraz rodziców dzieci, które borykają się z konsekwencjami nieprawidłowego napięcia w sferze orofacjalnej.

O prowadzącej: Mgr Marta Zawichrowska - neurologopeda, wykładowca akademicki - dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi. Specjalista otwarty na nowe metody terapii - współpracuje z ośrodkiem zajmującym się Pacjentami w śpiączkach znajdującym się w Belgii, oraz Katedrą Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie w Luxemburgu, która tworzy nowe aplikacje i sprzęt do pracy z Pacjentami. Czyli teoretyk i praktyk w jednym. W swej pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne technologie: system C-EYE (cyberoko) umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych (SM, SLA). Ze sprzętu korzystają również dzieci z niepełnosprawnością ruchową/intelektualną, MPD, dystrofiami mięśniowymi, zespołem Retta itp. Ponad to stosuje protezę mowy Mówik oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy dla dzieci i osób dorosłych, kask do tworzenia tzw. mapy mózgu (QEEG), tego rodzaju diagnostyka pozwala na skanowanie pracy mózgu i ocenę dysfunkcji w poszczególnych płatach oraz mikropolaryzację tDCS czyli przezczaszkową stymulację stałoprądową obszarów mózgu, w których występują deficyty. Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych wzbogaconą o alternatywne metody komunikacji.

Ramowy program szkolenia


Część teoretyczna:
- budowa anatomiczna i czynności aparatu mowy
- czym jest masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny
- specyfika i adresaci masażu (dziecko/pacjent dorosły)
- narzędzia wykorzystywane do masażu okolicy orofacjalnej
- znaczenie masażu neurologopedycznego w terapii Pacjenta dorosłego i dziecka
Część praktyczna:
- masaż zewnętrzny twarzy
- masaż wewnętrzny twarzy – stymulacja jamy ustnej (przedsionka, języka, podniebienia)
- neurostymulacja szyi i mięśni krtani

Masaż może być wykorzystany w terapii dzieci i dorosłych o zaburzonym napięciu mięśniowym w sferze orofacjalnej (warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy i szyi). Będzie doskonałym uzupełnieniem działań podejmowanych z pacjentami z dysfunkcjami neurologicznymi: niedowładem połowiczym, porażeniem mięśni twarzy o różnorakiej etiologii (udar, wypadek komunikacyjny), borykającymi się z niepełnym domknięciem ust, nadmiernym ślinieniem się, opadającym kącikiem. Z masażu można korzystać również w terapii dzieci i dorosłych po urazach czaszkowo-mózgowych oraz zaopatrzonych w rurkę tracheostomijną.


Szkolenie: DYZARTRIA WARSZTAT PRACY Z PACJENTEM Z DYSFUNKCJAMI APARATU WYKONAWCZEGO


Prowadząca: mgr Marta Zawichrowska - neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko). Diagnosta QEEG (mapowanie mózgu) i terapeuta tDCS.
Termin: 13.10.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 290 zł

Do kogo adresowane jest szkolenia?
- do logopedów, neurologopedów, terapeutów, rodziców, opiekunów i pracjentów.

O prowadzącej: Mgr Marta Zawichrowska - neurologopeda, wykładowca akademicki - dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi. Specjalista otwarty na nowe metody terapii - współpracuje z ośrodkiem zajmującym się Pacjentami w śpiączkach znajdującym się w Belgii, oraz Katedrą Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie w Luxemburgu, która tworzy nowe aplikacje i sprzęt do pracy z Pacjentami. Czyli teoretyk i praktyk w jednym. W swej pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne technologie: system C-EYE (cyberoko) umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych (SM, SLA). Ze sprzętu korzystają również dzieci z niepełnosprawnością ruchową/intelektualną, MPD, dystrofiami mięśniowymi, zespołem Retta itp. Ponad to stosuje protezę mowy Mówik oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy dla dzieci i osób dorosłych, kask do tworzenia tzw. mapy mózgu (QEEG), tego rodzaju diagnostyka pozwala na skanowanie pracy mózgu i ocenę dysfunkcji w poszczególnych płatach oraz mikropolaryzację tDCS czyli przezczaszkową stymulację stałoprądową obszarów mózgu, w których występują deficyty. Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych wzbogaconą o alternatywne metody komunikacji.

Ramowy program szkolenia


Część teoretyczna:
- neurofizjologiczne i językowe podstawy mowy
- czynność mówienia – od sfery wykonawczej (mózg) do realizacji
- proces tworzenia wypowiedzi słownych – norma i patologia
- dyzartria – wielość interpretacji (podobieństwa i różnice)
- etiologia i objawy zaburzeń dyzartrycznych
- klasyfikacja dyzartrii (w zależności od miejsca uszkodzenia układu nerwowego i obrazu klinicznego)
- patologiczne zmiany o charakterze dyzartrii
- dyzartria, a afazja motoryczna i jąkanie- błędy diagnostyczne, jak ich uniknąć?
- zaburzenia dyzartryczne w kontekście chorób neurodegeneracyjnych (SLA, SM, choroba Parkinsona itp.)
- terapia dyzartrii w Europie i na świecie
Część praktyczna:
- diagnozowanie dyzartrii – metody obiektywne, subiektywne i kwestionariusze
- kryteria diagnostyczne – dobór do wieku pacjenta (dzieci : osoby dorosłe)
- przeprowadzanie diagnozy – aspekty poddawane ocenie klinicznej
- badanie palpacyjne sfery orofacjalnej
- próba pisma – co powie nam o dyzartryku?
- terapia dyzartrii – cele oddziaływań neurologopedycznych i tworzenie programu terapii
- pozycja ciała pacjenta – ułożenie w zależności od stanu klinicznego
- prezentacja ćwiczeń praktycznych – w zależności od występujących zaburzeń
- dysfagia, jako zaburzenie współwystępujące w dyzartrii – sposób postępowania
- case study

Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi: filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.


Szkolenie: TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA Z PACJENTEM PORAŻONYM CZTEROKOŃCZYNOWO Z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ


Prowadząca: mgr Marta Zawichrowska - neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko). Diagnosta QEEG (mapowanie mózgu) i terapeuta tDCS.
Termin: 14.10.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 290 zł

Do kogo adresowane jest szkolenia?
- do logopedów, neurologopedów, terapeutów, rodziców, opiekunów i pracjentów.

O prowadzącej: Mgr Marta Zawichrowska - neurologopeda, wykładowca akademicki - dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi. Specjalista otwarty na nowe metody terapii - współpracuje z ośrodkiem zajmującym się Pacjentami w śpiączkach znajdującym się w Belgii, oraz Katedrą Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie w Luxemburgu, która tworzy nowe aplikacje i sprzęt do pracy z Pacjentami. Czyli teoretyk i praktyk w jednym. W swej pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne technologie: system C-EYE (cyberoko) umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych (SM, SLA). Ze sprzętu korzystają również dzieci z niepełnosprawnością ruchową/intelektualną, MPD, dystrofiami mięśniowymi, zespołem Retta itp. Ponad to stosuje protezę mowy Mówik oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy dla dzieci i osób dorosłych, kask do tworzenia tzw. mapy mózgu (QEEG), tego rodzaju diagnostyka pozwala na skanowanie pracy mózgu i ocenę dysfunkcji w poszczególnych płatach oraz mikropolaryzację tDCS czyli przezczaszkową stymulację stałoprądową obszarów mózgu, w których występują deficyty. Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych wzbogaconą o alternatywne metody komunikacji.

Ramowy program szkolenia


Część teoretyczna:
- etiologia i patogeneza stanu neurologicznego pacjenta porażonego czterokończonowo
- specyfika stanu klinicznego – w zależności od epikryzy
- Stan wegetatywny (UVS), stan obniżonej świadomości (MCS), zespół zamknięcia (locked-in-syndrome) – różnicowanie i ewolucja stanów pacjenta
- pacjent spastyczny : pacjent wiotki – dobór metod terapeutycznych
- zastosowanie skali Coma Recovery Scale w praktyce – doświadczenia międzynarodowe
- trudności neurologopedyczne osób porażonych
- szczękościsk wyzwaniem neurologopedycznym
- znaczenie nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej z pacjentem niemówiącym
- pionierskie połączenie metod diagnostycznych i neurostymulacyjnych – autorskie doświadczenia belgijskie
Część praktyczna:
- diagnoza neurologopedyczna pacjenta porażonego zaopatrzonego w rurkę tracheostomijną
- ocena i stymulacja odruchów podniebiennych i gardłowych
- masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny (autorska metoda wg M. Zawichrowskiej)
- metody stymulacji szyi i mięśni krtani
- ćwiczenia oddechowe osób z rurką trachostomijną
- próby przeponowe i artykulacyjne
- zastosowanie membrany w procesie wokalizacji
- praca z pacjentem na wspomaganym oddechu (respirator) – zasady pracy w praktyce
- dysfagia u osób porażonych
- rola nagłośni w procesie połykania
- karmienie terapeutyczne pacjenta z rurką tracheostomijną
- higiena jamy ustnej – waga problemu
- case study

Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi: filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.


Szkolenie: TERAPIA LOGOPDECZYNA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA


Prowadząca: mgr Marta Kwaśniak-Wojtyś – logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej
Termin: 24.03.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 320 zł wczesna rejestracja do 15.02.2018r.; 350 zł rejestracja po 15.02.2018r.

Do kogo adresowane jest szkolenia?
- do terapeutów i personelu medycznego poszukujących wiedzy na temat pracy z osobami z Zespołem Downa,
- do logopedów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z Zespołem Downa.

O prowadzącej: Mgr Marta Kwaśniak-Wojtyś – logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii ogólnej na Uniwersytecie Łódzkim, Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorych z Zespołem Downa. Prowadzi terapię logopedyczną zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Ramowy program szkolenia


- Charakterystyka osób z Zespołem Downa – najważniejsze zagadnienia.
- Dolegliwości i medyczne problemy zdrowotne dzieci z Zespołem Downa – na co należy zwrócić uwagę, jak im zapobiegać.
- Karmienie małego dziecka – najczęstsze problemy i wskazówki jak ich unikać.
- Wczesne pobudzanie rozwoju dziecka – jak stymulować, na co kłaść nacisk i o czym nie zapomnieć przy pracy z dzieckiem z Zespołem Downa.

Szkolenie ma bardzo praktyczny wymiar dlatego na zajęciach obowiązuje wygodny strój i zmienne obuwie.

Na szkolenie zaproszeni zostali również podopieczni prowadzącej spotkanie, co da możliwość jeszcze bliższego poznania i doświadczenia zagadnień związanych z problemami i terapią osób z Zespołem Downa.


Szkolenie: NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! OD CZEGO ZACZĄĆ?


Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Prowadząca: dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej.
Termin: 20.05.2018 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: wczesna rejestracja (do 15.03.2018 r.) 370 zł, późna rejestracja (po 15.03.2018 r.) 420 zł.

Do kogo adresowane jest szkolenia? - do terapeutów pracujących w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
- do rodziców dzieci, u których przyswajanie języka nie przebiega zgodnie z normą;
- do logopedów pracujących z małym dzieckiem niemówiącym (autyzm, upośledzenie umysłowe, alalia).

O prowadzącej: Dr Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, „Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia”, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, „Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych” i poradników „Od zabawy do mówienia” i „Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka”.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.

2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy.

3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie.

4. Budowanie kontaktu wzrokowego A. I. Lovaas B. J. Cieszyńska C. Propozycje autorskie (konkretne strategie): D. Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką).

5. Bazowy trening słuchowy: A. Nauka reagowania na dźwięk B. Podążanie za źródłem dźwięku C. Identyfikacja źródła dźwięku D. Pamięć słuchowa.

6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi.

7. Oko-ręka a mowa.

8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia.

9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa.

10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka).

11. Dźwięki prymarne


Szkolenie: TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO - TWARZOWYCH - moduł I


Prowadząca: dr Anna Regner
Termin: 18-19.09.2020 r.
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych
Miejsce: Łódź
Organizator: Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
Koszt: 740 zł przy zgłoszeniu do 30.06.20, 790 zł przy zgłoszeniu po 30.06.2020

Do kogo adresowane jest szkolenia?
- do neurologopedów, logopedów, terapeutów, opiekunów.

O prowadzącej: dr Anna Regner - neurologopeda. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne. Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.

Ramowy program szkolenia


Terapia ustno twarzowa – to szkolenie ukierunkowane na neurosensomotoryczną terapię rozwojową całego ciała ze szczególnym uwzglednieniem strefy orofacjalnej.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Prezentacja ogólnych założeń terapii ustno- twarzowej.
Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących układu kostnego, mięśniowego i nerwowego obszaru ustno- twarzowego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Techniki manualne regulujące nieprawidłowe napięcie całego ciała tzn. łańcuchów mięśniowych (wykorzystanie ruchu rytmicznego i wibracji).
Integracja sensoryczna podstawowych zmysłów wpływających na funkcje obszaru ustno twarzowego.
Wybrane ćwiczenia oddechowe regulujące fazy wdechową i wydechową.
Ćwiczenie wybranych technik korygujących dysfunkcje połykania, ssania, gryzienia i żucia.
Regulacja napięcia mięśniowego w obszarze stawów skroniowo- żuchwowych – ćwiczenia manualne (kontrola domykania jamy ustnej).
Demonstracja i nauka technik terapii ręki i stopy wpływających na poprawę funkcjonowania obszaru ustno twarzowego.

W związku z tym, że szkolenie ma bardzo praktyczny wymiar, prowadząca prosi o wygodny strój i zamienne obuwie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia proszeni są o przywiezienie ze sobą ręczników (dużego i małego) i oleju kokosowego, migdałowego lub kremu nawilżającego oraz chusteczek nawilżanych.