Pomoc logopedyczna


LCTIS.pl

Pomoc logopedyczna

Terapia

Terapia to zakres działań, które mają na celu usprawnienie wszystkich funkcji, które zostały zidentyfikowane w czasie diagnozy, jako obszary wymagające stymulacji i wsparcia. Każde działanie terapeutyczne jest planowane indywidualnie i ma na celu uwzględnienie potrzeb każdego podopiecznego (małego dziecka, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, osoby dorosłej). Istnieje wiele metod terapii, a także wiele podejść terapeutycznych, staramy się szkolić w różnych zakresach po to, aby móc dopasowywać do pacjenta konkretne oddziaływania, które przyniosą najwięcej korzyści. Prowadzona przez nas terapia jest indywidualna i zawiera instruktaż dla rodziców i opiekunów do pracy w domu. Wyjątek stanowi terapia niepłynności mowy, która jest indywidualna w początkowej fazie, a później przechodzi w etap terapii grupowej. Zajmujemy się również organizacją turnusów terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych z niepłynnością mówienia.

Terapia niepłynności mówienia

Działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także do dorosłych prowadzone są w kilku etapach.

  1. Pierwszy z nich to spotkania indywidualne (uczestnik terapii i osoba/osoby wspierające proces terapeutyczny), na których uczestnik terapii poznaje techniki płynnego mówienia, otrzymuje ćwiczenia emisyjno-oddechowe, uczy się skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i logofobią, czyli lękiem przed mówieniem. Osoba lub osoby wspierające – rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, partner, partnerka otrzymają wskazania, jak skutecznie wspierać proces terapeutyczny.

  2. Drugim etapem są spotkania grupowe. W czasie zajęć uczestnicy doskonalą poznane techniki, stosując je między innymi w psychodramie, grach, monologach i czytaniu tekstu.

  3. Trzecim i ostatnim etapem jest socjoterapia i stosowanie poznanych technik w życiu codziennym.

W terapii niepłynności u dzieci korzystamy z programu Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI). Terapią objęte jest nie tylko dziecko, ale również rodzice lub opiekunowie. Oddziaływanie i skuteczne wspieranie przez osoby bliskie stanowi bardzo istotny punkt w terapii. Dodatkowo w ramach programu Palin PCI stosuje się terapię bezpośrednią, ukierunkowaną na modyfikację sposobu mówienia dziecka, związaną ze zwolnionym tempem mówienia, pauzowaniem i delikatnym startem mowy.

Turnusy dla młodzieży i dorosłych z niepłynnością mówienia

Organizujemy 6-dniowe wyjazdy, w czasie których prowadzimy intensywną terapię logopedyczno-psychoterapeutyczną ukierunkowaną na upłynnianie mowy, stosowanie poznanych technik w życiu codziennym, a także zwiększenie pewności siebie oraz wypracowanie skutecznych sposób radzenia sobie ze stresem. Turnusy skierowane są do osób, które wcześniej odbyły diagnozę, a także poznały techniki stosowane do upłynniania mowy. Wyjazd stanowi zwieńczenie procesu terapeutycznego, a także pozwala na powtórzenie i utrwalenie poznanych metod. Jednocześnie poprzez zajęcia grupowe uczestnicy otrzymują dodatkowe wsparcie, wspólnie z innymi osobami przepracowują trudności związane z niepłynnością mowy. Turnusy zwykle organizowane są w miejscach umożliwiających skupienie i skuteczną pracę, a jednocześnie dających możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności w warunkach codziennego życia.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i obejmują między innymi:

  • Trening technik upłynniających mówienie – zajęcia indywidualne dla każdego uczestnika.
  • Trening technik upłynniających mówienie – zajęcia grupowe – dramatoterapia: ćwiczenie swobody wypowiedzi w sytuacjach życia codziennego (klasa, praca, sytuacje urzędowe, przemawianie w grupie) oraz w trakcie gier terapeutycznych.
  • Zajęcia relaksacyjne – elementy „Treningu Autogennego Schultza”, elementy „Progresywnej Relaksacji Mięśni Jacobsona”, elementy „Terapii Taktylnej”, a także wizualizacje.
  • Socjoterapia – doskonalenie stosowania poznanych technik i budowanie pewności siebie w codziennych kontaktach z innymi – pytanie o drogę i godzinę nieznajomego, zamawianie posiłku w restauracji, rozmowy przez telefon itp.
  • Wsparcie psychoterapeutyczne uczestnika.
  • Wsparcie psychoterapeutyczne rodzica/opiekuna lub osoby towarzyszącej.
  • Doraźne konsultacje psychoterapeutyczne.

W ramach turnusu uczestnicy na bieżąco otrzymują materiały terapeutyczne, a także pakiet ćwiczeń umożliwiający podtrzymanie efektów terapii.

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna

Proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Terapia taktylna związana jest ze zmysłem dotyku i ze specjalnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami, ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała. (Źródło: Masgutowa S., 2005, Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej).

Terapia integracji odruchów ustno-twarzowych

Oddziaływania z zakresu terapii integracji odruchów orofacjalnych przeznaczone są dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo. Upośledzone odruchy, blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki, są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją. Celem oddziaływań jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do jedzenia i mowy. (Źródło: Międzynarodowy Instytut dr Svieltany Masgutovej: http://masgu.com/integracja-odruchow-ustno-twarzowych/).

Wszystkie terapie, poza turnusami, prowadzone są w siedzibie ŁCTiS w Łodzi przy ulicy 11-go Listopada 41, blok nr 37.